Dokter Kamel Ajouy - Nantes Frankrijk

Dokter Kamel Ajouy - Nantes Frankrijk op bezoek in het OK

10 mei 2017

Dokter Kamel Ajouy kwam op 10 mei naar AZ Maria Middelares om de operaties van Dokter Lagast bij te wonen 

Terug naar overzicht