Coronavirus update

Coronavirus update

Praktische info naar aanleiding van Corona virus

03 mei 2020

Naar aanleiding van het Coronavirus worden volgende maatregelen opgelegd/getroffen:

Raadpleging: afspraken op de privé raadpleging in Sint-Denijs-Westrem zijn mogelijk mits inachtname van volgende  adviezen en preventie maatregelen:

 Geplande  afspraken kunnen terug doorgaan of afgehandeld worden via teleconsultatie. Indien je zal langs komen op de geplande afspraak dien je niets te doen. Indien je echter liever een tele consultatie wenst, gelieve dan het secretariaat op te bellen of in te spreken op de voicemail. Maar het best kan je hiervoor een mailtje sturen naar: info@dokterlagast.be met vermelding van je naam en datum en uur van je afspraak en hierbij vermelden dat je fysisch niet zal komen op de geplande afspraak maar via teleconsultatie  wenst te communiceren..

Nieuwe afspraken zijn terug toegestaan mits in achtname van de nodige voorzorgsmaatregelen. Voor afspraken kan je best bellen naar het secretariaat tijdens de normale kantooruren: 09 242 00 00. Gezien de lange periode van inactiviteit zal er wel nog een wachttijd zijn alvorens je op afspraak kan komen. We zullen zoveel mogelijk rekening houden met het urgentie karakter van je afspraak. Gelieve het nodige begrip op te brengen indien we niet onmiddellijk aan je wensen kunnen voldoen!

Voorzorgsmaatregelen :     social distancing: 1;5m ;               handhygiëne: gelieve alchohol gel te gebruiken bij binnenkomen en verlaten van de consultatie, handschoenen zijn optioneel voor de patiënten.          mondmasker: verplicht voor arts en team en ten stelligste aangeraden voor patiënten !                                                                                                                                                                                                                               

Patiënten die zich enigszins ziek voelen of in de laatste 2 weken ziek geweest zijn worden afgeraden van zich buitenshuis te begeven en naar de raadpleging te komen.

Voor oudere patiënten worden aangeraden om een  teleconsult te overwegen in plaats van naar de raadpleging te komen.

Operaties:  Vanaf 4 mei worden de operaties geleidelijk aan terug opgestart onder duidelijke voorwaarden van beperking van aantal en ook beperking van opnameduur en verblijf in ziekenhuis.

Vanaf 4 mei worden ambulante ingrepen terug ingepland en hierbij zal rekening gehouden worden met de vooraf bestaande wachtduur en dringendheid. Je wordt zelf gecontacteerd door het secretariaat in verband met exacte datum en praktische richtlijnen.

Vanaf 11 mei mogen ook ingrepen met overnachting ( heupprothese en knieprothese) ingepland worden maar ook met duidelijke restricties qua  aantal en verblijfsduur( indien mogelijk beperken tot 1 overnachting). Bij het opnieuw inplannen van heup en knieprothesen zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de vooraf bestaande wachttijd en hoogdringendheid van je ingreep. Het secretariaat zal je contacteren met een voorstel omtrent nieuwe datum. Indien je echter zelf je ingreep wenst te verplaatsen naar een later tijdstip kan je hiervoor steeds het secretariaat raadplegen: 09 242 00 00.

Operatie en opname in Maria Middelares: praktische richtlijnen: Er zijn bij opname in het ziekenhuis Maria Middelares heel wat extra Corona maatregelen van toepassing in verband met hygiene, informed consent, verblijfsduur, bezoek en dergelijke. Het secretariaat zal hieromtrent reeds zoveel mogelijk uitleg geven maar we dringen erop aan om zeker en vast de site van Maria Middelares te raadplegen order rubriek : "Coronavirus COVID-19: info en actiepunten"

We hopen op jullie begrip en rekenen erop dat jullie, in het belang van ons allen, met deze maatregelen zult rekening houden!

Terug naar overzicht