Corona virus

Praktische info naar aanleiding van de Coronavirus pandemie

02 nov 2020

Naar aanleiding van het Coronavirus worden volgende maatregelen opgelegd/getroffen:

Raadpleging: afspraken op de privé raadpleging in Sint-Denijs-Westrem zijn mogelijk mits inachtname van volgende  adviezen en preventie maatregelen:

 Geplande  afspraken kunnen normaal doorgaan of voor personen die het wensen kan dit ook via teleconsultatie. Indien je zal langs komen op de geplande afspraak dien je niets te doen. Indien je echter liever een tele consultatie wenst, gelieve dan het secretariaat op te bellen of in te spreken op de voicemail. Maar het best kan je hiervoor een mailtje sturen naar: info@dokterlagast.be met vermelding van je naam en datum en uur van je afspraak en hierbij vermelden dat je fysisch niet zal komen op de geplande afspraak maar via teleconsultatie  wenst te communiceren. Indien je niet kan of wenst langste komen op je afspraak ben je nog steeds verplicht van het secretariaat te verwittigen ten laatste 24uur vóór de afspraak.

Nieuwe afspraken zijn mogelijk mits in acht name van de nodige voorzorgsmaatregelen. Voor afspraken kan je best bellen naar het secretariaat tijdens de normale kantooruren: 09 242 00 00. 

Voorzorgsmaatregelen :     social distancing: 1;5m ;               handhygiëne: gelieve alchohol gel te gebruiken bij binnenkomen en verlaten van de consultatie, handschoenen zijn optioneel voor de patiënten.          mondmasker: verplicht voor arts, team en patiënten ! ;  gelieve zoveel mogelijk alleen te komen en indien nodig maximum een begeleider.                                                                                                                                                                                                                             

Patiënten die zich enigszins ziek voelen of in de laatste 2 weken ziek geweest zijn worden afgeraden van zich buitenshuis te begeven en naar de raadpleging te komen.

Operaties:  Zijn momenteel nog mogelijk maar met beperking van aantal en ook beperking van opnameduur en verblijf in ziekenhuis.

Gezien de variabiliteit en onvoorspelbaarheid van de capaciteit in het ziekenhuis kan het nog steeds gebeuren dat je geplande ingreep toch nog wordt afgelast op de voorziene datum en verplaatst wordt naar een latere datum . Indien een ingreep wordt uitgesteld  wordt je zelf gecontacteerd door het secretariaat in verband met uitstel en eventuele nieuwe datum en praktische richtlijnen.

Ook ingrepen met overnachting ( heupprothese en knieprothese) worden ingepland met duidelijke restricties qua  aantal en verblijfsduur( indien mogelijk beperken tot 1 overnachting). Bij het opnieuw inplannen van heup en knieprothesen zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de vooraf bestaande wachttijd en hoogdringendheid van je ingreep. Het secretariaat zal je contacteren met een voorstel omtrent nieuwe datum. Indien je echter zelf je ingreep wenst te verplaatsen naar een later tijdstip kan je hiervoor steeds het secretariaat raadplegen: 09 242 00 00.

Operatie en opname in Maria Middelares: praktische richtlijnen: Er zijn bij opname in het ziekenhuis Maria Middelares heel wat extra Corona maatregelen van toepassing in verband met Covidtest( PCR -test),  hygiene, informed consent, verblijfsduur, bezoek en dergelijke. Het secretariaat zal hieromtrent reeds zoveel mogelijk uitleg geven maar we dringen erop aan om zeker en vast de site van Maria Middelares te raadplegen order rubriek : "Coronavirus COVID-19: info en actiepunten"  ofwel contact op te nemen met de preopnamebalie van Maria Middelares.

We hopen op jullie begrip en rekenen erop dat jullie, in het belang van ons allen, met deze maatregelen zult rekening houden!

Terug naar overzicht