corona

Corona maatregelingen

01 jan 2023

Momenteel zijn er geen restricties meer ivm Corona. Mondmasker is helemaal niet verplicht en is facultatief.

Corona

Coronamaatregelen : update

26 nov 2021

Naar aanleiding van het Coronavirus gelden nog  volgende maatregelen:

Raadpleging: afspraken op de privé raadpleging in Sint-Denijs-Westrem en in Deinze-Astene zijn mogelijk mits inachtname van volgende  adviezen en preventie maatregelen:

 Voor afspraken kan je best bellen naar het secretariaat tijdens de normale kantooruren: 09 242 00 00. 

Voorzorgsmaatregelen :     social distancing: 1;5m ;               handhygiëne: gelieve alchohol gel te gebruiken bij binnenkomen en verlaten van de consultatie          mondmasker: verplicht voor arts, team en patiënten !                                                                                                                                                                                                                          

Operaties:  zijn  BEPERKT mogelijk mits in achtname van volgende richtlijnen.

Bij operatie en opname in Maria Middelares: gelden volgende praktische richtlijnen:  Ofwel moet de patient een copy van zijn Corona certificaat kunnen voorleggen waarbij een booster vaccin van minimum 2 weken   ofwel anders een recente PCR test maximaal 72 uur voor de opname/ingreep.   Corona certificaat is geldig bij booster vaccinatie meer dan 2 weken , ofwel bewijs van doorgemaakte Corona in de laatste maanden met positieve antistoffen.

Ook geplande ingrepen zullen eventueel moeten uitgesteld worden. Indien zo zal men je hiervan op de hoogte brengen  

Gelieve begrip op te brengen voor deze maatregelen die moeten genomen worden in het algemeen belang.


We hopen op jullie begrip en rekenen erop dat jullie, in het belang van ons allen, met deze maatregelen zult rekening houden!

Coronavirus

Corona virus update ivm huidige maatregelingen

28 juni 2021

Naar aanleiding van het Coronavirus gelden nog  volgende maatregelen:

Raadpleging: afspraken op de privé raadpleging in Sint-Denijs-Westrem en in Deinze-Astene zijn mogelijk mits inachtname van volgende  adviezen en preventie maatregelen:

 Voor afspraken kan je best bellen naar het secretariaat tijdens de normale kantooruren: 09 242 00 00. 

Voorzorgsmaatregelen :     social distancing: 1;5m ;               handhygiëne: gelieve alchohol gel te gebruiken bij binnenkomen en verlaten van de consultatie          mondmasker: verplicht voor arts, team en patiënten !                                                                                                                                                                                                                          

Operaties:  Zijn mogelijk mits in achtname van enkele richtlijnen.

Bij operatie en opname in Maria Middelares: gelden volgende praktische richtlijnen:  Ofwel moet de patient een copy van zijn Corona certificaat kunnen voorleggen                         ofwel anders een recente PCR test daags voor de opname/ingreep.   Corona certificaat is geldig bij vaccinatie meer dan 2 weken na laatste vaccin, ofwel bewijs van doorgemaakte Corona in de laatste maanden met positieve antistoffen.


We hopen op jullie begrip en rekenen erop dat jullie, in het belang van ons allen, met deze maatregelen zult rekening houden!

Corona virus

Praktische info naar aanleiding van de Coronavirus pandemie

02 nov 2020

Naar aanleiding van het Coronavirus worden volgende maatregelen opgelegd/getroffen:

Raadpleging: afspraken op de privé raadpleging in Sint-Denijs-Westrem zijn mogelijk mits inachtname van volgende  adviezen en preventie maatregelen:

 Geplande  afspraken kunnen normaal doorgaan of voor personen die het wensen kan dit ook via teleconsultatie. Indien je zal langs komen op de geplande afspraak dien je niets te doen. Indien je echter liever een tele consultatie wenst, gelieve dan het secretariaat op te bellen of in te spreken op de voicemail. Maar het best kan je hiervoor een mailtje sturen naar: info@dokterlagast.be met vermelding van je naam en datum en uur van je afspraak en hierbij vermelden dat je fysisch niet zal komen op de geplande afspraak maar via teleconsultatie  wenst te communiceren. Indien je niet kan of wenst langste komen op je afspraak ben je nog steeds verplicht van het secretariaat te verwittigen ten laatste 24uur vóór de afspraak.

Nieuwe afspraken zijn mogelijk mits in acht name van de nodige voorzorgsmaatregelen. Voor afspraken kan je best bellen naar het secretariaat tijdens de normale kantooruren: 09 242 00 00. 

Voorzorgsmaatregelen :     social distancing: 1;5m ;               handhygiëne: gelieve alchohol gel te gebruiken bij binnenkomen en verlaten van de consultatie, handschoenen zijn optioneel voor de patiënten.          mondmasker: verplicht voor arts, team en patiënten ! ;  gelieve zoveel mogelijk alleen te komen en indien nodig maximum een begeleider.                                                                                                                                                                                                                             

Patiënten die zich enigszins ziek voelen of in de laatste 2 weken ziek geweest zijn worden afgeraden van zich buitenshuis te begeven en naar de raadpleging te komen.

Operaties:  Zijn momenteel nog mogelijk maar met beperking van aantal en ook beperking van opnameduur en verblijf in ziekenhuis.

Gezien de variabiliteit en onvoorspelbaarheid van de capaciteit in het ziekenhuis kan het nog steeds gebeuren dat je geplande ingreep toch nog wordt afgelast op de voorziene datum en verplaatst wordt naar een latere datum . Indien een ingreep wordt uitgesteld  wordt je zelf gecontacteerd door het secretariaat in verband met uitstel en eventuele nieuwe datum en praktische richtlijnen.

Ook ingrepen met overnachting ( heupprothese en knieprothese) worden ingepland met duidelijke restricties qua  aantal en verblijfsduur( indien mogelijk beperken tot 1 overnachting). Bij het opnieuw inplannen van heup en knieprothesen zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de vooraf bestaande wachttijd en hoogdringendheid van je ingreep. Het secretariaat zal je contacteren met een voorstel omtrent nieuwe datum. Indien je echter zelf je ingreep wenst te verplaatsen naar een later tijdstip kan je hiervoor steeds het secretariaat raadplegen: 09 242 00 00.

Operatie en opname in Maria Middelares: praktische richtlijnen: Er zijn bij opname in het ziekenhuis Maria Middelares heel wat extra Corona maatregelen van toepassing in verband met Covidtest( PCR -test),  hygiene, informed consent, verblijfsduur, bezoek en dergelijke. Het secretariaat zal hieromtrent reeds zoveel mogelijk uitleg geven maar we dringen erop aan om zeker en vast de site van Maria Middelares te raadplegen order rubriek : "Coronavirus COVID-19: info en actiepunten"  ofwel contact op te nemen met de preopnamebalie van Maria Middelares.

We hopen op jullie begrip en rekenen erop dat jullie, in het belang van ons allen, met deze maatregelen zult rekening houden!

Getuigenis patiënt

Getuigenis patiënt

Getuigenis patiënt

23 juni 2020

"Sedert dat dokter Lagast me 2x geopereerd heeft voor het compartimentsyndroom heb ik de stap naar de wereldtop in triatlon kunnen zetten.

Ik won reeds men 1e ironman race, ik won 3x een 70.3 & werd afgelopen jaar wereldkampioen Duatlon op de long distance ... Ik ben ook 2 jaar op rij gehuldigd als “fastest ironman runner in the world”.

Ik won ook de internationale marathon van Lanzarote.

Zonder dokter Lagast was dit uiteraard allemaal niet mogelijk geweest en had ik wellicht niet verder gedaan.

Waarvoor nogmaals veel dank!"

Diego van looy

Professioneel triatleet

Coronavirus update

Coronavirus update

Praktische info naar aanleiding van Corona virus

03 mei 2020

Naar aanleiding van het Coronavirus worden volgende maatregelen opgelegd/getroffen:

Raadpleging: afspraken op de privé raadpleging in Sint-Denijs-Westrem zijn mogelijk mits inachtname van volgende  adviezen en preventie maatregelen:

 Geplande  afspraken kunnen terug doorgaan of afgehandeld worden via teleconsultatie. Indien je zal langs komen op de geplande afspraak dien je niets te doen. Indien je echter liever een tele consultatie wenst, gelieve dan het secretariaat op te bellen of in te spreken op de voicemail. Maar het best kan je hiervoor een mailtje sturen naar: info@dokterlagast.be met vermelding van je naam en datum en uur van je afspraak en hierbij vermelden dat je fysisch niet zal komen op de geplande afspraak maar via teleconsultatie  wenst te communiceren..

Nieuwe afspraken zijn terug toegestaan mits in achtname van de nodige voorzorgsmaatregelen. Voor afspraken kan je best bellen naar het secretariaat tijdens de normale kantooruren: 09 242 00 00. Gezien de lange periode van inactiviteit zal er wel nog een wachttijd zijn alvorens je op afspraak kan komen. We zullen zoveel mogelijk rekening houden met het urgentie karakter van je afspraak. Gelieve het nodige begrip op te brengen indien we niet onmiddellijk aan je wensen kunnen voldoen!

Voorzorgsmaatregelen :     social distancing: 1;5m ;               handhygiëne: gelieve alchohol gel te gebruiken bij binnenkomen en verlaten van de consultatie, handschoenen zijn optioneel voor de patiënten.          mondmasker: verplicht voor arts en team en ten stelligste aangeraden voor patiënten !                                                                                                                                                                                                                               

Patiënten die zich enigszins ziek voelen of in de laatste 2 weken ziek geweest zijn worden afgeraden van zich buitenshuis te begeven en naar de raadpleging te komen.

Voor oudere patiënten worden aangeraden om een  teleconsult te overwegen in plaats van naar de raadpleging te komen.

Operaties:  Vanaf 4 mei worden de operaties geleidelijk aan terug opgestart onder duidelijke voorwaarden van beperking van aantal en ook beperking van opnameduur en verblijf in ziekenhuis.

Vanaf 4 mei worden ambulante ingrepen terug ingepland en hierbij zal rekening gehouden worden met de vooraf bestaande wachtduur en dringendheid. Je wordt zelf gecontacteerd door het secretariaat in verband met exacte datum en praktische richtlijnen.

Vanaf 11 mei mogen ook ingrepen met overnachting ( heupprothese en knieprothese) ingepland worden maar ook met duidelijke restricties qua  aantal en verblijfsduur( indien mogelijk beperken tot 1 overnachting). Bij het opnieuw inplannen van heup en knieprothesen zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de vooraf bestaande wachttijd en hoogdringendheid van je ingreep. Het secretariaat zal je contacteren met een voorstel omtrent nieuwe datum. Indien je echter zelf je ingreep wenst te verplaatsen naar een later tijdstip kan je hiervoor steeds het secretariaat raadplegen: 09 242 00 00.

Operatie en opname in Maria Middelares: praktische richtlijnen: Er zijn bij opname in het ziekenhuis Maria Middelares heel wat extra Corona maatregelen van toepassing in verband met hygiene, informed consent, verblijfsduur, bezoek en dergelijke. Het secretariaat zal hieromtrent reeds zoveel mogelijk uitleg geven maar we dringen erop aan om zeker en vast de site van Maria Middelares te raadplegen order rubriek : "Coronavirus COVID-19: info en actiepunten"

We hopen op jullie begrip en rekenen erop dat jullie, in het belang van ons allen, met deze maatregelen zult rekening houden!

Corona virus update

Praktische info naar aanleiding van het Corona Virus

13 apr 2020

Naar aanleiding van het Coronavirus worden volgende maatregelen opgelegd/getroffen:

Raadpleging: afspraken op de privé raadpleging in Sint-Denijs-Westrem zijn mogelijk mits inachtname van volgende  adviezen en preventie maatregelen:

 Niet essentiële  afspraken worden  best verplaatst naar een latere datum of kunnen afgehandeld worden via teleconsultatie. Gelieve het secretariaat op te bellen of in te spreken op de voicemail. Best kan je hiervoor een mailtje sturen naar: info@dokterlagast.be met vermelding van je naam en datum en uur van je afspraak. Gelieve hierbij te vermelden  dat je niet zal komen op de geplande afspraak, Indien je toch graag  advies wenst via teleconsultatie  gelieve dit dan te vermelden zodat wij je ten gepaste tijd kunnen contacteren. Voor het inplannen van een latere afspraak kan je best via de website opvolgen vanaf wanneer afspraken terug normaal kunnen ingepland worden. 

Essentiële afspraken zijn toegestaan mits in achtname van de nodige voorzorgsmaatregelen. Onder essentiële zorgverlening  wordt verstaan: acute problemen, hevige pijnen; opvolging chronische aandoeningen. Het is nog steeds de keuze van de patient om al dan niet op raadpleging te komen. Voor essentiele afspraken kan je best bellen naar het secretariaat tijdens de normale kantooruren: nummer 09 242 00 00.

Voorzorgsmaatregelen : social distancing: 1;5m ; handhygiëne; mondmasker personeel, optioneel voor patient.

Oudere personen en patiënten die zich enigszins ziek voelen worden afgeraden van zich buitenshuis te begeven en naar de raadpleging te komen.

Nieuwe afspraken: enkel voor essentiele aandoeningen. Voor niet dringende zaken vragen we van te wachten tot we terug onbeperkt kunnen plannen. Gelieve hiervoor de nieuws flash van de website op te volgen.

Operaties: Alle geplande ingrepen zonder dringend karakter zijn nog steeds niet mogelijk en worden uitgesteld tot nader order. Het secretariaat zal persoonlijk contact opnemen indien er enige wijziging gebeurt in verband met je geplande ingreep. 

Patiënten die op de wachtlijst staan voor een ingreep worden verzocht regelmatig de website te raadplegen om te zien vanaf wanneer niet dringende ingrepen terug kunnen ingepland worden. 

We hopen op jullie begrip en rekenen erop dat jullie, in het belang van ons allen, met deze maatregelen zult rekening houden!

Corona virus update

Praktische info naar aanleiding van Corona virus

19 maart 2020

Naar aanleiding van het Coronavirus worden volgende maatregelen opgelegd/getroffen:

Raadpleging: afspraken op de privé raadpleging in Sint-Denijs-Westrem en Deinze-Astene blijven beperkt behouden met inachtname van verschillende adviezen en preventie maatregelen:

 Geplande afspraken: indien niet echt dringend of noodzakelijk best verplaatsen naar latere onbepaalde datum of teleconsultatie. Gelieve het secretariaat op te bellen of in te spreken op de voicemail of je kan beter nog hiervoor  een mailtje sturen naar: info@dokterlagast.be met vermelding van je naam en datum en uur van je afspraak. Gelieve hierbij te vermelden  dat je niet zal komen op de geplande afspraak, Indien je toch graag  advies wenst via teleconsultatie  gelieve dit dan te vermelden zodat wij je ten gepaste tijden kunnen contacteren. Voor het inplannen van een latere afspraak kan je best via de website opvolgen vanaf wanneer afspraken terug normaal kunnen ingepland worden. Oudere personen en patiënten die zich enigszins ziek voelen worden afgeraden van zich buitenshuis te begeven en naar de raadpleging te komen.

Nieuwe afspraken: enkel dringende gevallen kunnen momenteel een afspraak krijgen. Voor niet dringende zaken vragen we van te wachten tot we terug onbeperkt kunnen plannen. Gelieve hiervoor de nieuws flash van de website op te volgen.

Operaties: Alle geplande ingrepen zonder dringend karakter worden uitgesteld tot nader order. Het secretariaat zal persoonlijk contact opnemen indien er enige wijziging gebeurt in verband met je geplande ingreep. 

Patiënten die op de wachtlijst staan voor een ingreep worden verzocht regelmatig de website te raadplegen om te zien vanaf wanneer niet dringende ingrepen terug kunnen ingepland worden. 

We hopen op jullie begrip en rekenen erop dat jullie, in het belang van ons allen, met deze maatregelen zult rekening houden!

Coronavirus update

Praktische info ivm Corona virus

18 maart 2020

Naar aanleiding van het Coronavirus worden volgende maatregelen opgelegd/getroffen:

Raadpleging: afspraken op de privé raadpleging in Sint-Denijs-Westrem en Deinze-Astene blijven beperkt behouden met inachtname van verschillende adviezen en preventie maatregelen:

 Geplande afspraken: indien niet echt dringend of noodzakelijk best verplaatsen naar latere onbepaalde datum, gelieve secretariaat op te bellen of in te spreken op de voicemail. Oudere personen boven de 75 jaar en patiënten die zich enigszins ziek voelen worden afgeraden van zich buitenshuis te begeven en naar de raadpleging te komen.

Nieuwe afspraken: enkel dringende gevallen kunnen momenteel een afspraak krijgen. Voor niet dringende zaken vragen we van te wachten tot we terug onbeperkt kunnen plannen. Gelieve hiervoor de nieuws flash van de website op te volgen.

Operaties: Alle geplande ingrepen zonder dringend karakter worden uitgesteld tot nader order. Het secretariaat zal persoonlijk contact opnemen indien er enige wijziging gebeurt in verband met je geplande ingreep. 

Patiënten die op de wachtlijst staan voor een ingreep worden verzocht regelmatig de website te raadplegen om te zien vanaf wanneer niet dringende ingrepen terug kunnen ingepland worden. 

We hopen op jullie begrip en rekenen erop dat jullie, in het belang van ons allen, met deze maatregelen zult rekening houden!

Congres Alicante

Congres Alicante

Teaching class

31 jan 2020

Eind januari 2020 werd dokter Lagast uitgenodigd in Alicante. Hij gaf er tijdens verschillende 'teaching sessions' les aan collega's uit Italië, Slovenië en Spanje en dit aan de hand van kadavers.

Bezoekers Oostenrijk

Bezoekers Oostenrijk

Bezoek uit Oostenrijk

23 jan 2020

In januari 2020 kreeg dokter Lagast bezoek van collega's uit Oostenrijk die enkele operaties meevolgden.

Getuigenis patiënt

Getuigenis patiënt

26 sept 2019

"Op mijn zestiende kreeg ik helse pijnen aan mijn linkerknie. Ik ging van de ene dokter naar de andere, niemand begreep wat er aan de hand was. Twee jaar lang leefde ik op pijnstillers. Tot ik terechtkwam bij dokter Joost Lagast in Deinze. Hij stelde vast dat ik chronische ontstekingen had en garandeerde me dat hij, via een kleine ingreep, de pijn voor een groot stuk zou kunnen wegnemen. Hij heeft gelijk gekregen: we zijn intussen meer dan tien jaar verder en mijn leven is zo goed als pijnvrij. Ik ben er dokter Lagast nog elke dag dankbaar voor." (Dorien, 32 jaar - Libelle)

Congres in China

Congres in China

Dokter Lagast in China

26 aug 2019

In augustus 2019 was dokter Lagast op werkbezoek in China. Hij gaf er verschillende gastcolleges omtrent een totale knieprothese.

De dokter gaf spreekbeurten alsmede "live surgery" met plaatsen van een totale knieprothese in diverse ziekenhuizen in de volgende steden: Shijiazhuang, Shanghai, Zhengzhou, Zhangjiang en Xiamen.


Dokter Lagast op werkbezoek in China

Dokter Lagast op werkbezoek in China

Dokter Lagast op werkbezoek in China

19 nov 2018

In november 2018 ging dokter Lagast naar China. 

Hij ging er op werkbezoek naar Foshan, Ngong Ping en Xiamen . 

Masterclass Madrid

Masterclass Madrid

Dokter Lagast in Madrid

18 okt 2018

Op 18 & 19 oktober 2018 ging Dr. Lagast naar Madrid voor Masterclass.
Dokter Lagast voerde operaties uit samen met artsen uit Oostenrijk, Oekraïne, Frankrijk en Italië.
Op het einde van dit congres, mocht Dr. Lagast de award "Center of Excellence" in ontvangst nemen.

SOV Germany 12/10/2017

SOV Germany 12/10/2017

Bezoekers uit Duitsland

12 okt 2017

Op 12/10/2017 kwamen enkele dokters uit Duitsland operaties bijwonen die Dr. Lagast uitvoerde.

SOV Russia - Barnaul 5-10-2017

SOV Russia - Barnaul  5-10-2017

Dokters uit Rusland op bezoek

05 okt 2017

Op 5/10/2017 kwamen er enkele dokters uit Rusland, stad Barnaul, operaties van Dr Lagast bijwonen. 

Doctor Lagast on the national Russian news (Channel 4)

Doctor Lagast on the national Russian news (Channel 4)

Interview and teaching in Nizjni Tagil

14 mei 2015

Doctor Lagast performing surgery in Nizjni Tajil (Russia) - extract from the interview on the national news

Ontwikkeling nieuwe revisie knieprothese

Ontwikkeling nieuwe revisie knieprothese

Memphis (USA) 11-12 december 2014

11 dec 2014

Dokter Lagast werkt mee samen met 5 andere internationale orthopedische chirurgen aan de ontwikkeling van een nieuwe totale knieprothese voor revisies van knieprothesen.

Internationaal congres revisie van knieprotheses

Internationaal congres revisie van knieprotheses

Barcelona: 20-21 november 2014

20 nov 2014

Dokter Lagast geeft presentatie omtrent revisie van knieprotheses tijdens het internationaal congres: X Jornades de la Rodilla, Barcelonensis