Orthopedie Heup & Knie

Dokter Lagast

Dokter Lagast

Over Dokter Lagast

Dokter Lagast is orthopedisch chirurg en sinds 2012 werkzaam is in Maria Middelares ziekenhuis Gent. Voorheen heeft hij gedurende 20 jaar de dienst Orthopedie in Deinze geleid.

Als orthopedist is hij gespecialiseerd in knie- en heupletsels,  en heeft reeds nationale en internationale faam gemaakt in de  behandeling van artrose en sportletsels. Zo heeft hij als gerenommeerd gastspreker en chirurg in reeds meer dan 20 landen uiteenzettingen en live surgeries geleid (Rusland, China, Indië, Brazilië, Argentinië, …) en werkt momenteel mee, samen met een internationaal team aan de ontwikkeling van een nieuwe revisie knieprothese.

Dokter Lagast is sinds 1  juli 2024 met pensioen maar heeft gezorgd voor verdere continuïteit van de zorgen voor zijn patienten. Hierbij zal hij achter de schermen nog samenwerken met 2 jongere collega's die de continuïteit van de praktijk ook op lange termijn zullen garanderen. Daarbij zal dokter Francis DE Neve zich vooral verder toeleggen op de kniepathologie en zal dokter Frederik Matthys vooral de heuppathologie verderzetten. Binnen het orthopedisch vakdomein is hij in het bijzonder gespecialiseerd in knie- en heupprothese, evenals behandeling van meniscus, ligamentletsels (zoals bv. voorste kruisband en achterste kruisband herstel) en kraakbeenletsels via kijkoperatie (arthroscopie).